Contact us

In China

Holland High-tech Center

Room 205, 2F, Bldg CN-23, Nanopolis, NO.99 Jin Ji Hu Ave., SIP,
Suzhou, Jiangsu Province, PRC, 21512 

Tel:
Fax:
E-mail:


In Holland

Holland High-Tech Center

Stenograaf 3
6921 EX  Duiven
The Netherlands
Phone: +31 26 3194900
Fax: +31 26 3194999